Panasonic

Як повноцінний постачальник рішень, компанія пропонує широкий спектр послуг — дослідження, технічну та концептуальну підтримку, а також розробку, проектування та виробництво з одного джерела. Портфель продуктів включає стандартні продукти та індивідуальні рішення.

Виклики та запити на зміни

Основний запит на зміни був: перетворити абстрактні ідеї та красиві слова у стратегії на реальні дії. 

Наша команда знала, що часто навіть найкрасивіші стратегії, представлені на слайдах, залишаються лише на папері, далекі від реальності. Тому основна наша мета була перетворити стратегію на зрозумілий, конкретний, і вимірювальний список цілей. Цілі, які будуть демонструвати усім у компанії, що саме компанія прагне досягти, у якому часовому проміжку та як вона буде це вимірювати. Цілі, до яких можна буде прив’язати основні ініціативи, проекти, тим самим вибудовуючи міст між тактикою та стратегією. 

Також були два додаткових запитів. По-перше, створення так званого OKR циклу, який буде визначати, узгоджувати, відстежувати, та оцінювати OKR на періодичній основі. Та, по-друге, налаштувати інструментарій для управління OKR. 

У якості інструменту для управління OKR компанією був обраний Oboard, який має інтеграцію з Jira і дозволяє легко прив’язувати ініціативи та проекти до відповідних ключових результатів та цілей.  

Чому обрали OKR? 

Давайте подивимось, чому для вирішення цих запитів був обраний саме фреймворк цілепокладання OKR.

Наразі OKR є одним із найпопулярніших фреймворків цілепокладання у світі і саме через такі якості:

  • чіткість і зосередженість у формулюванні цілей, дозволяючи компаніям визначати амбітні, але реалістичні цілі, які мають вимірювальні ключові показники;
  • сприяє підвищенню залученості та мотивації співробітників, оскільки вони мають можливість бачити, як їхні основні проекти пов’язані із стратегічними цілями і як вони впливають на загальний успіх компанії;
  • сприяє кращій прозорості та комунікації всередині компанії, оскільки стратегічні цілі є доступними для всіх, і через те, що вони є вимірювальними співробітники також можуть бачити прогрес.

Як ми працювали над впровадженням OKR? 

Спочатку необхідно було вирівнятися, що таке OKR (Objectives and Key Results), як OKR відрізняється від KPI, що є важливим при побудові культури цілепокладання. Тому ми почали з серії навчальних воркшопів для Топ команди. Під час навчання також були прийняті рішення для майбутньої культури цілепокладання у компанії. Наприклад, обмеження на рівні команд по кількості цілей та ключових результатів з метою створення фокусу; визначення ключових результатів, які націлені на outcomes (цінність), а не outputs (кількість чогось). Впровадження OKR планувалося на рівні топ команди, а також менеджерів головних департаментів. Ціллю було спочатку відпрацювати процес роботи з OKR на рівні вищого менеджменту, дати можливість лідерам стати рольовою моделлю у культурі цілепокладання і вже у майбутньому думати про розширення на рівні команд.   

Після навчання ми сфокусувалися на формулюванні довготривалих стратегічних цілей у вигляді OKR. Тут важливим було дотримуватися рішень про outcomes, пошук правильного формулювання цілей та кращих ключових результатів, проговорення чому саме ці цілі, а не інші, є важливими зараз, проговорення рівня амбітності, перевірка узгодженості між стратегічними напрямками. 

Коли ми сформулювали стратегію у вигляді довготривалих OKR, ми почали працювати над інструментарієм. Інструмент Oboard дуже спростив нашу задачу, забезпечивши просте і ефективне додавання та відображення цілей для різних стратегічних напрямків, команд, часових проміжків, визначення відповідальних за кожний ключовий результат. Також Oboard надав можливість створити dashboards для відслідковування прогресу, інтеграцію з Confluence, де була створена сторінка з усією інформацією про роботу з OKR у компанії. Oboard також дозволив приєднати ініціативи до відповідних ключових результатів, тим самим побудувавши місток між тактикою та стратегією.  

Результати

Наша співпраця призвела до таких значущих результатів у розвитку культури цілепокладання:

  • Визначення стратегічних довгострокових цілей компанії (на 3 роки та на 1 рік) у форматі OKR.
  • Організація та проведення навчання з OKR для топ-менеджменту та ключових співробітників.
  • Налаштування інструменту Oboard, який спрощує управління OKR, їх оцінку та моніторинг. Цей інструмент також допомагає встановлювати зв'язок між тактичними задачами в Jira та стратегічними цілями.
  • Впровадження циклу OKR для ефективного відстеження та оцінки OKR у наступних кварталах.

Що далі / висновки 

Президент компанії повідомив співробітникам, що методологія OKR стала основним підходом у визначенні цілей та відображенні стратегічних планів. Керівна команда дає приклад іншим, демонструючи серйозне ставлення до OKR. Щотижня на зустрічах ради директорів вони аналізують прогрес у досягненні стратегічних цілей і вирішують, як діяти з тими, що знаходяться у "червоній зоні". В даний час у компанії відбувається значна зміна бізнес-напрямів, і саме OKR допомагають їм краще зрозуміти, що потрібно змінити, та як вони будуть вимірювати успіх.

Ми впевнені, що компанія успішно реалізує свою стратегію у діях, і незабаром вся команда буде використовувати OKR. Саме OKR допомагають здійснити перехід від слів до дії!

Ще схожі історії

Contact Uphill Partners

If you need our experience and expertise, let us know your contact information.

Дякую! Ваша заявка отримана!
На жаль! Щось пішло не так під час подання форми.