Навчання по OKR: підвищення навичок команди для вдосконалення результатів

OKR (Об'єктиви та Ключові Результати) є потужним інструментом для досягнення успіху в бізнесі. Але для максимізації його потенціалу необхідні добре підготовлені команди, які розуміють та вміють ефективно впроваджувати цей фреймворк. В даній статті ми дізнаємося, як вдосконалити навички команди з OKR та забезпечити успішну імплементацію.

Dmytro Yarmak
July 26, 2023
Навчання по OKR: підвищення навичок команди для вдосконалення результатів

Давайте розглянемо тільки один приклад, коли навчання може допомогти зрозуміти основні властивості Цілі, Ключових результатів, а також Ініціатив.

Цілі, ключові результати і ініціативи є важливими компонентами системи OKR (Objective Key Results). Цілі визначають бажану кінцеву точку або результат, який ми прагнемо досягти, і надають нам орієнтир для наших зусиль. Ключові результати, з іншого боку, вказують на конкретні і вимірювані показники, які свідчать про досягнення цілі. Вони зазвичай сфери нашого впливу та стають мірилом успіху у виконанні цілей.

Правильне формулювання ключових результатів важливо, щоб уникнути ситуацій, коли вони нагадують довгий список завдань або "todo списки". Вони повинні бути чіткими, специфічними та фокусованими на конкретні вимірювані результати.

Наприклад, замість формулювання "запустити новий продукт", ключовий результат може звучати як "досягти 1000 нових користувачів для нового продукту протягом перших двох місяців".

Ініціативи, з свого боку, є конкретними діями або проектами, які ми запускаємо для досягнення ключових результатів. Вони знаходяться у сфері нашого контролю, і ми можемо активно впливати на їх реалізацію. Ініціативи покращують організаційний потенціал і допомагають здійснювати стратегію для досягнення цілей.

Отже, кожен з елементів OKR (цілі, ключові результати, ініціативи) грає свою роль у визначенні шляху досягнення бажаного результату. Цілі надають спрямованість, ключові результати вказують на вимірювані результати, а ініціативи допомагають управляти процесом досягнення цілей і ключових результатів, забезпечуючи ефективний прогрес і результативність.

Пояснення цих концепції через навчання є дуже важливим. Ми бачили багато імплементації, де ці поняття були переплутані, що додавало співробітникам незрозумілості і незадоволення від фреймворку цілепокладання.

Давайте роглянемо шляхи навчання команди OKR фреймворку:

Освітні ресурси:

Першим кроком для підвищення навичок команди по OKR є доступ до якісних освітніх ресурсів. Онлайн-курси, вебінари, практичні тренінги та посібники - все це допоможе команді ознайомитися з концепцією OKR, принципами встановлення цілей та ефективними стратегіями планування.

Менторство та супровід:

Залучення досвідчених OKR коучів як наставників дозволить команді отримати особистий супровід та цінні поради. Менторство сприяє кращому розумінню OKR, а також дає можливість ефективно застосовувати його в роботі.

Створення міцної культури OKR:

Посилення культури, орієнтованої на результати, виробляється через постійну практику встановлення, відстеження та оцінки OKR. Створення сприятливого середовища, де команда вільно ділиться своїми успіхами та навчається на помилках, є ключовим для вдосконалення навичок по OKR.

Практика та зворотній зв'язок:

Практика - це важлива складова для засвоєння OKR. Завдання, спрямовані на реальні результати, дозволяють команді краще зрозуміти фреймворк та його застосування. Зворотній зв'язок від менеджерів та наставників допоможе команді покращити свої навички та стратегії.

Підвищення навичок команди щодо OKR - це невід'ємна частина успішної імплементації цього фреймворку. Залучення досягнутого навчання, внутрішніх та зовнішніх ресурсів, менторства та практики допомагає створити сильну команду, яка досягає значущих результатів з OKR та сприяє успіху організації. Запровадження цих підходів допоможе вашій команді підвищити навички та досягти нових висот у реалізації цілей.

Хочете впровадити фреймворк OKR для постановки цілей у вашій компанії?

agiledrive може допомогти вашій компанії успішно впровадити та інтегрувати методологію OKR. Оптимізуйте свій фокус, підвищте прозорість та досягайте вражаючих результатів завдяки ефективній постановці цілей разом з нами.

Пов'язані статті

всі статті

Зв'яжіться з Uphill Partners

Якщо вам потрібен наш досвід та експертиза, повідомте нам свою контактну інформацію.

Дякую! Ваша заявка отримана!
На жаль! Щось пішло не так під час подання форми.