Синергетична співпраця: Ключове партнерство Власника продукту та Скрам Майстра в бізнес-трансформаціях

Спільне бачення: Власник продукту та Скрам Майстра співпрацюють, щоб встановити спільне бачення щодо бізнес-трансформації. Вони узгоджують своє розуміння цілей, завдань та бажаних результатів, забезпечуючи ясність та фокус протягом усього процесу. Працюючи разом, вони можуть визначити пріоритети та керувати командою у напрямку найцінніших рішень.

Danylo Lebedynskyi
July 5, 2023
Синергетична співпраця

Agile підхід до роботи з продуктом передбачає кооперативне залучення як бізнесу, так і технологічних команд. Щоб ефективно організовувати цей процес, Власник продукту та Скрам Майстр, як лідери, повинні разом забезпечити наступне:

Ефективна комунікація: Відкрита та ефективна комунікація є невід'ємною частиною успішної співпраці Власника продукту та Скрам Майстра. Вони регулярно обговорюються, обмінюються інформацією, вирішують проблеми та приймають обґрунтовані рішення. Різні техніки, під час таких зустрічей як Backlog refinement, Daily scrums та Sprint planning, сприяють прозорій комунікації та узгодженості.

Залучення зацікавлених сторін: Власник продукту та Скрам Майстр працюють разом, щоб ефективно залучити зацікавлених сторін. Вони залучають зацікавлених сторін на протязі всього процесу трансформації, збираючи відгуки та розуміючи їх потреби та очікування. Використання таких методик, як story mapping або інтерв'ю з зацікавленими сторонами, забезпечує врахування перспектив зацікавлених сторін та їхнє впровадження у беклог продукту.

Постійне вдосконалення: Власник продукту та Скрам Майстр стимулюють культуру постійного вдосконалення в команді. Вони сприяють усвідомленню командою практик Аджайл, організовують ретроспективи для оцінки ефективності процесів та впроваджують поліпшення на основі виявлених результатів. Техніки, такі як retrospective, futurespective або brainstorming, дозволяють команді виявляти та ділянки для покращення.

Усунення перешкод: Скрам Майстр приймає відповідальність за виявлення та усунення перешкод, які уповільнюють прогрес команди. Однак, Власник продукту також відіграє роль у підтримці Скрам Майстра, піднімаючи усвідомлення бар’єрів, пов'язаних з вимогами продукту, очікуваннями зацікавлених сторін або обмеженнями бізнесу. Шляхом спільного вирішення перешкод вони створюють сприятливі умови для команди здійснювати доставку цінності.

Коучинг та менторинг: Власник продукту та Скрам Майстр виступають як коучі та наставники один для одного та для команди. Вони діляться знаннями, надають настанови та підтримку, щоб всі учасники були оснащені необхідними навичками та розумінням. За допомогою 1-1 чи групових сесій, вони сприяють розвитку навчального середовища та надають команді можливість управляти E2E процесом\ініціативою та прививають відповідальність.

Підсумовуючи, співпраця між Власником продукту та  Скрам Майстра під час бізнес-трансформації є ключовим фактором успіху. Використовуючи свої ролі як servant leaders, створюючи безпечне середовище та використовуючи ефективні техніки, вони можуть допомагати команді і бути поводирями\лідерами у досягненні бажаних результатів та доставці цінності зацікавленим сторонам та клієнтам.

Пов'язані статті

всі статті

Contact Uphill Partners

If you need our experience and expertise, let us know your contact information.

Дякую! Ваша заявка отримана!
На жаль! Щось пішло не так під час подання форми.